Nju:tek är en ideell förening som driver hi:tech. hi:tech verkar för utbildning och annan kunskapsutveckling som ska bidra till industrins långsiktiga kompetensförsörjning och utveckling. Satsningen tar ett brett grepp om kompetensutveckling som ska bl.a. utgöra en arena där avancerade tekniska utbildningar kan erbjudas – samtidigt som barns och ungas teknikintresse stimuleras. Det ska även vara en mötesplats för olika delar av samhället och testbädd för ny teknik och utrustning för industrin.

Ett medlemskap i nju:tek ger tillgång till en arena, nätverk och resurser för industriell utveckling.  

VAD INGÅR I MEDLEMSKAPET?

 • Tillgång till nätverk för industriell utveckling
 • Inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte
 • Möjlighet att hitta rätt samverkansparter från ideell, privat och offentlig sektor
 • Föreläsningar, workshops, utbildningar, företagsbesök och konferenser
 • Samverkansmöjligheter med studenter, forskare och Jönköping University

VILKA KAN BLI MEDLEMMAR?

Företag (från enskilda verksamheter till stora koncerner), ideella organisationer, offentliga aktörer och aktörer inom forskning och utbildning som verkar i Småland är välkomna som medlemmar.

Expertgrupper

För att utveckla och etablera hi:tech finns expertgrupper för åtta projekt:

 • Ekonomi/finansiering
 • Fastighet
 • Innovationsmiljö/möten
 • Maskingruppen
 • Teknikcentrum
 • Teknikutbildningar
 • FoU, högskola
 • Marknadsföring/företagsrekrytering

Expertgrupperna ska vara verksamma under utvecklingsarbetet fram till 2023.
Under perioden 2021–2022 så ska utvecklingsarbetet gå mot att etablera verksamheten som ska bedrivas i hi:tech.

Styrelsen i föreningen nju:tek

Ordförande:
Thomas Bergdahl

Vice ordförande:
Helena Zar Vallin, Handelskammaren

Ledamöter:
Magnus Färjhage, Vetlanda kommun, kassör
Torbjörn Bardh, Hydro Extrusion Sweden
Marcus Björnsson, Beslag & Metall
Alexander Airosto, Tyréns
Anna Ullman, Njudungsgymnasiet
Mats Jackson, JU
Bengt Staude, Orwak

Suppleanter:
Joakim Henriksson/Anna Svensson, OBOS
Camilla Karlsson, Teknikcollege Höglandet

Adjungerad:
Niclas Lindqvist, Lanab Design
Cecilia Hjort Athler, Nuvab, sekreterare

Valberedning:
Magnus Claesson, Nuvab
Cecilia Hjort Athler, Nuvab

Revisor:
Höglandets Revisionsbyrå