Vision blir verklighet i Vetlanda?

För att öka den tekniska kompetensen inom industrin på höglandet utvecklas nu Teknikens hus. Det ska vara en arena där avancerade tekniska utbildningar kan erbjudas – samtidigt som barns och ungas teknikintresse stimuleras. Det ska även vara en mötesplats för olika delar av samhället och testbädd för ny teknik och utrustning för industrin.

Varför behövs Teknikens hus?

Näringslivet i Vetlandaregionen består till stor del av tillverkningsindustri. I nuläget är den formella utbildningsnivån inom industrin relativt låg och företagen ser ett stort behov av kompetensutveckling.

Just nu befinner sig industriföretagen i regionen dessutom mitt i en teknisk omvandling och behöver utvecklas med mer avancerad teknik. Detta kräver både ökad grundkompetens hos den befintliga personalen och större tillgång till högutbildad arbetskraft.

För att företagen ska kunna överleva och utvecklas är det viktigt att det finns moderna, tekniska och praktiskt industritekniska utbildningar i närområdet, vilket är tanken att Teknikens hus ska erbjuda. Förhoppningen är att kompetensutvecklingen ska skapa tryggare anställningar, en långsiktig utveckling och tillväxt.

Jönköpings län är ett av de mest industritäta länen i landet. Den tillverkande industrin är mycket viktig för samhällsekonomin i regionen.

Automation- och robotteknik, CAD och styr- och reglerings-teknik är kompetensområden som ligger i topp där rekryteringsläget redan idag är svårt och efterfrågan bedöms öka.

Över 60 % av företagen anger också att kompetensbehovet kommer att öka i yrkesroller inom miljö, arbetsmiljö och säkerhet.

Tankar om Teknikens hus

Teknikvision

Teknikens hus ska ha ett brett anslag för att tillgodose framtidens kunskapsbehov inom tillverkningsindustrin. Men för att kunna prioritera resurser kommer verksamheten utgå från en teknikvision som omfattar dessa teknikområden:

  • Automation och robotteknik

  • Digitalisering

  • Hållbar produktion

  • Verktygsteknik

  • Aluminium

En teknisk mötesplats

Det övergripande målet med Teknikens hus är att industrin i regionen ska få goda möjligheter att tillgodose sin kompetensförsörjning långsiktigt. För att uppnå det målet ska Teknikens hus rymma olika typer av verksamheter. Det finns planer för:

Utbildning I Teknikens hus ska Vetlanda Lärcentrum erbjuda ett brett utbud av yrkeshögskoleutbildningar och högskoleutbildningar. Teknikcollege ska utveckla nya gymnasieutbildningar och vidareutbildningar för personal inom industrin.

Teknikcentrum för barn och unga. Med syfte att väcka intresse för naturvetenskap, teknik och matematik hos barn och ungdomar.

Utvecklingsmiljö och testbädd Med specialiserade maskiner och utrustning. Det ska också finnas möjlighet till utveckling av ny teknik och utrustning.

Innovationsmiljö för nystartade och kunskapsbaserade företag med tillgång till utvecklingsresurser och stöd från olika näringslivsfrämjare.

Mötesplats för konferenser och stora öppna miljöer som blir en samlingsplats för företag och alla andra delar av samhället.

Byggnaden

Teknikens hus behöver en yta på ungefär 3000 – 5000 kvadratmeter fördelat på lokaler för utbildning, innovationsmiljö, mötesplats, utvecklingsmiljö och testbädd. Var huset ska byggas är fortfarande en öppen fråga. Dessa skisser gjorda av Rana Alali Almohammad, Mia Bengtsson, Alaa Almasri och Alice Bülow som läser yrkeshögskoleprogrammet ”Visualisering av arkitektur” vid Campus 12 i Eksjö visar hur en byggnad skulle kunna se ut.

Hur kan jag påverka Teknikens hus?

Utvecklingen av Teknikens hus drivs av industrin på Höglandet genom föreningen nju:tek. Om du vill engagera dig i Teknikens hus och påverka verksamheten - anmäl ert företag eller organisation för att bli medlem i föreningen. Skicka ett mail till info@njutek.se, så tar vi kontakt med dig.

En idé som kläcktes på Teknikcollege

Under flera år har tankarna på ett Teknikens hus i Vetlanda bubblat i olika delar av samhället. Idén kläcktes från början på Teknikcollege vid Njudungsskolan, i diskussioner med företagare som var engagerade i Teknikprogrammets styrgrupp. Diskussionerna tog fart 2018, och 2019 tillsattes en styrgrupp. Vetlandas näringslivsbolag Nuvab fick ansvar för att utvärdera och utveckla idén, och 2019 initierades en förstudie som nu är klar.

Broschyr